Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Tuber"

Ý nghĩa của "Tuber" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: tuber colosis có nghĩa là gì?
A: TB (tuberculosis) is a bacterial infection that can make you loose weight, cough of blood, have a temperature..it's not nice

Từ giống với "Tuber" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa tuber và bulb ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Tuber"

Q: why you tubers say comment down below why why down is a preposition and below also so why they together here.
A: In that case, down is the preposition and below is the location the preposition points to (the object of the prepositional phrase).
Q: One you tuber intrigues me. cái này nghe có tự nhiên không?
A: "YouTube" is the name of the site, and as such it's one word. "YouTuber" is also one word, since it's made of "YouTube" and suffix "er" to indicate person-doing-something.
"Intrigues" is a pretty strong word, you can use it but it has connotation like the YouTuber is mysterious and there's something else going on and you want to find it out. なんだか、その人が不思議で、どうしても気になるの感じかな?全然間違いじゃない、ただその単語の意味合いわかってるかな〜と思っちゃって…思い過ぎデスネ。
( ・ั﹏・ั)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

tuber

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý