Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ummm"

Ý nghĩa của "Ummm" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Ummm,ya? có nghĩa là gì?
A: あのーーー、はい?/もちろん?
Q: Ummm you might forget it existed có nghĩa là gì?
A: I think the phrase is supposed to "How could you forget?" and it describes a situation that is so memorable that a person would not forget it. Hope that made sense!

Bản dịch của"Ummm"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Ummm
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

ummm

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý