Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unacceptable"

Ý nghĩa của "Unacceptable" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: unacceptable có nghĩa là gì?
A: 難以接受的

Những câu hỏi khác về "Unacceptable"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unacceptable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unacceptable.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unacceptable .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm unacceptable .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: It's fairly unacceptable for us. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Whats the context?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unacceptable

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý