Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Understadible"

Những câu hỏi khác về "Understadible"

Q: if it's understadible reply me above and Say me if i've said well.

and what thing i've said. please cái này nghe có tự nhiên không?
A: Fix: If it's understandable respond below and tell me what I said and whether I pronounced it right.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

understadible

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý