Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unfamiliar"

Bản dịch của"Unfamiliar"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Because of unfamiliar with it.
A: Because (I/She/He, etc) (am/is) not familiar with it. Because of (my/her/his) unfamiliarity with it.

Những câu hỏi khác về "Unfamiliar"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm I'm unfamiliar with it .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Latest words

unfamiliar

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý