Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unidos"

Bản dịch của"Unidos"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Unidos
A: united

Por exemplo:

Estados Unidos : United States

Ficamos unidos superar os tempos dificiles: We stay united to get through the tough times.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unidos

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý