Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Unos"

Bản dịch của"Unos"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? En unos años recordare esto y me reiré
A: “In a few years I will remember this and laugh.”
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? En unos días nos comunicamos por correo
A: In a couple of days, let's mail each other.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? unos de los requisitos para ingresar a curso es...
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? en unos días iré de vacaciones a ...
A: In a few days I will go on vacation to...
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? unos ramos de rosas que vi en su estanteria
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Unos"

Q: he unos the answers cái này nghe có tự nhiên không?
A: Si querías decir “el sabe la respuesta”, sería “He knows the answer”

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

unos

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý