Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Untuk"

Bản dịch của"Untuk"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? untuk mengobati rasa rinduku padamu
A:

To ease my feeling of longing for you

To heal my yearning for you

To treat this feeling of needing you


Semua ini akurat, pikirku
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? untuk memastikan kebenarannya
A: To ensure the truth
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? untuk
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? untuk saat ini simpan saja dulu sombongmu baik baik
A: For now just save your pride very well

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

untuk

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý