Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uppermost"

Ý nghĩa của "Uppermost" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: uppermost có nghĩa là gì?
A: Two meanings

One
the uppermost windows - means the highest windows
Two
investors put environmental concerns uppermost on their list - meaning the environment is at or to the highest or most important position
Q: uppermost có nghĩa là gì?
A: The uppermost tile in the kitchen is loose.
The uppermost window still opens.
The food you're looking for is on the uppermost shelf.

Câu ví dụ sử dụng "Uppermost"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với uppermost.
A: Uppermost means the best, most important, or the highest. So, 'it was the uppermost seat', or 'they were the uppermost person there.'

Những câu hỏi khác về "Uppermost"

Q: I think the uppermost reason is the education accepted by Chinese students when they were young.
I think the uppermost reason is the education Chinese accepted when they were young.

Which of the sentences is right? Does it proper that I use ‘reason’ here?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uppermost

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý