Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urbexing"

Bản dịch của"Urbexing"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urbexing
A: Urbexing: an activity wherein people explore deserted urban structures. It's a little dangerous

Latest words

urbexing

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý