Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urchin"

Ý nghĩa của "Urchin" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: urchin diver có nghĩa là gì?
A: This is what an urchin looks like. It's an animal in the ocean.

A diver is a person who swims down under the water.

The person swims to see the urchins or to get an urchin to bring it onto dry land, usually to sell them.
Q: urchin có nghĩa là gì?
A: @razzzxx

Sea urchin – a type of stationary underwater creature

Street urchin - A child who lives on the streets. This expression is considered offensive these days

Từ giống với "Urchin" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa urchin và brat ?
A: Urchin= ילד מסכן שלא מטפלים בו

Brat= ילד חסר כבוד שמתנהג לא יפה. אפילו ילד עשיר יכול להיות בראת

Street urchins were once common in London.

His child is a brat.

The urchins are basically just young homeless people.

Tell your brats to shut up and stop crying!

The local urchins have turned to thievery.

ארחאן אינו נפוץ בארצות הברית. בראת היא מילה נפוצה יותר כעת

Bản dịch của"Urchin"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urchins
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urchin

Những câu hỏi khác về "Urchin"

Q: there's urchins everywhere cái này nghe có tự nhiên không?
A: if by urchins, you mean sea urchins
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm urchin.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm urchin.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm urchin .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urchin

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý