Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ure"

Ý nghĩa của "Ure" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: ure fuccin everywhere có nghĩa là gì?
A: You are everywhere.

Everywhere I go, there you are.

Bản dịch của"Ure"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? ure ayo
A:
oooooye Dear what is this?

Những câu hỏi khác về "Ure"

Q: I was about to wonder why ure awake until now cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ure

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý