Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urgenre"

Những câu hỏi khác về "Urgenre"

Q: urgenre!!!como digo en ingles yo voy hacer la tarea de ciencias y de paso hago el cuestionario de ciencias, me refiero a como digo en inglés "y de paso hago esto". agradecería su informacion
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urgenre

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý