Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Urso"

Ý nghĩa của "Urso" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: urso có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Bản dịch của"Urso"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urso
A: Bear 🐻(rawr)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How do you say "urso" in English?
A: bear .. se pronuncia mais ou menos ''bér''
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urso de pelúcia
urso de pelúcia
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urso
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urso

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

urso

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý