Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Usefull"

Bản dịch của"Usefull"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? usefull
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? what's the most usefull words in english
A: Now give me my points

Những câu hỏi khác về "Usefull"

Q: It's far more usefull to detect someone's 100 defects than to find own one defect.

We can fixed it by ourselves. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It's far more usefull to detect 100 defects in another person than to find one of your own.

We can fix it by ourselves.
Q: is it usefull to learn this book? cái này nghe có tự nhiên không?
A: "Ist it useful to learn from this book" sounds a little but better

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

usefull

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý