Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Usher"

Ý nghĩa của "Usher" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Usher có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Usher"

Q: What did Usher say after TODAY'S YOUR LAST DAY I'm this video?

https://youtu.be/xaWPFb6OeeU
A: "..Today's your last day. This is your severance pay...."

"severance pay" is an amount of money the company will pay you once after they fire you. It is only if they fire you and not if you voluntarily quit.
Q: "Usher" cái này nghe có tự nhiên không?
A: I can't think of any other meaning. It does make me think of the R&B singer named Usher though too. That might sound silly, but I think that's true for a lot of Americans, and wanted to mention it.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

usher

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý