Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Uska"

Ý nghĩa của "Uska" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: uska có nghĩa là gì?

Bản dịch của"Uska"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uska bahut nakhra hai
A: she has a great coquetry (nakhra) behaviour.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? uska naam kya hai
A: what is her name?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? uska nam kya h
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? uska yahan par aana jaana rahta h
A: He is a regular visitor.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? uska koi msg aya
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Uska"

Q: uska (he) name Kya Hai
A: what is his name
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm uska bhai chit hoga .
Q: uska time ho gia hy anay ka
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: uska course kal se suru hoga
A: his course will be start from tomorrow
Q: uska rishta chl rha h
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

uska

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý