Question
Cập nhật vào
24 Thg 8 2018

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

o que significa saekki=새끼? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này o que significa saekki=새끼? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question