Question
Cập nhật vào
1 Thg 9 2018

  • Tiếng Hin-đi Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? allah apko sehat de aur zindagi de aur apko hamesha khush rakhe

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? allah  apko  sehat de aur zindagi de aur apko hamesha khush rakhe
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question