Question
Cập nhật vào
3 Thg 9 2018

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 辛苦你了

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 辛苦你了
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question