Question
Cập nhật vào
23 Thg 9 2016

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

さき ? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này さき ? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question