Question
Cập nhật vào
10 Thg 9 2018

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Tài khoản đã bị xoá

Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này ㅎ có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question