Question
Cập nhật vào
24 Thg 9 2018

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nga

Особенно, когда сплю зубами к стенке có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga

 • Tiếng U-crai-na Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng U-crai-na Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng U-crai-na Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng U-crai-na Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Особенно, когда сплю зубами к стенке có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question