Question
Cập nhật vào
4 Thg 10 2018

 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

How to respond to "I hope you are doing well"?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Georgia
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Georgia
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How to respond to "I hope you are doing well"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question