Question
Cập nhật vào
4 Thg 10 2018

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Sheet . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Sheet.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question