Question
Cập nhật vào
11 Thg 5 2015

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hy Lạp
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa 入学式は、このホールで行われます。 入学式は、このホールで行う。 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 入学式は、このホールで行われます。 và 入学式は、このホールで行う。 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question