Question
Cập nhật vào
5 Thg 10 2016

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa dedicated to dedicated on ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tamil

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tamil

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tamil
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa dedicated to và dedicated on ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question