Question
Cập nhật vào
8 Thg 10 2018

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

"I see you tryna' get to me"

This is from the lyrics of Dua Lipa's song, IDGAF. Can someone explain the meaning of that line?
Does it mean like "Why are keep trying to call me?" or similar to that?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"I see you tryna' get to me" 

This is from the lyrics of Dua Lipa's song, IDGAF. Can someone explain the meaning of that line? 
Does it mean like "Why are keep trying to call me?" or similar to that?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question