Question
Cập nhật vào
cv2
8 Thg 10 2016

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Malaysia
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa broad breadth ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa broad và breadth ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question