Question
Cập nhật vào
12 Thg 5 2015

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I almost couldn't understand what you talk about.
I was wondering if you could speak more slowly and say that again.
cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question