Question
Cập nhật vào
12 Thg 5 2015

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? una cosa a la vez

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? una cosa a la vez
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question