Question
Cập nhật vào
8 Thg 10 2016

  • Tiếng Ru-ma-ni
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nga
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

drink it all down có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này drink it all down  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question