Question
Cập nhật vào
17 Thg 10 2018

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm piano .

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Urdu
  • Tiếng Hin-đi Tương đối thành thạo
  • Tiếng Punjab Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question