Question
Cập nhật vào
20 Thg 10 2018

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hawaii
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm symphonies .

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question