Question
Cập nhật vào
22 Thg 10 2018

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

부인에게 갖다 주면서 국을 끓여 오라고 하였다. ?????? ??? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 부인에게 갖다 주면서 국을 끓여 오라고 하였다.       ?????? ??? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question