Question
Cập nhật vào
24 Thg 10 2018

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

“ Đủ nắng hoa sẽ nở " Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này “ Đủ nắng hoa sẽ nở " Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question