Question
Cập nhật vào
27 Thg 10 2018

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? useful

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Java Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question