Question
Cập nhật vào
15 Thg 10 2016

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Thụy Điển
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa I'm down for it I'm up for it ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa I'm down for it và I'm up for it ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question