Question
Cập nhật vào
5 Thg 11 2018

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「ㄎㄧㄤ」是什麼意思?
ㄎㄧㄤ
. Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「ㄎㄧㄤ」是什麼意思?
ㄎㄧㄤ.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question