Question
Cập nhật vào
9 Thg 11 2018

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa boost improve ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa boost và improve ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question