Question
Cập nhật vào
9 Thg 11 2018

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 감사합니다 감사드립니다 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa  감사합니다   và  감사드립니다 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question