Question
Cập nhật vào
16 Thg 11 2018

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

What does "こんばんはこれからさ" mean? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này What does "こんばんはこれからさ" mean? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question