Question
Cập nhật vào
20 Thg 11 2018

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Ba Lan
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 拿A不当B . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 拿A不当B.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question