Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2018

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Thái

Do you use chopsticks when you eat?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Thái

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Do you use chopsticks when you eat?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question