Question
Cập nhật vào
22 Thg 5 2015

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I can’t stand . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Phần Lan

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Wales
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I can’t stand.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question