Question
Cập nhật vào
23 Thg 10 2016

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

生の野菜が食べたいんですが、お勧めがですか。 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 生の野菜が食べたいんですが、お勧めがですか。 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question