Question
Cập nhật vào
30 Thg 11 2018

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Basque
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Đâu là sự khác biệt giữa 工作 劳动 Maybe 劳动 means labor? Physical/Mental labor/work 体力劳动 / 脑力劳动 ----------- 体力工作 / 脑力工作 are rarely used? ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 工作 và 劳动   Maybe 劳动 means labor?  Physical/Mental labor/work 体力劳动 / 脑力劳动 -----------  体力工作 / 脑力工作 are rarely used? ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question