Question
Cập nhật vào
3 Thg 12 2018

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Que significa "echale y hechale"? los dos son diferentes? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Que significa "echale y hechale"? los dos son diferentes?  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question