Question
Cập nhật vào
3 Thg 12 2018

  • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? the wind strikes

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? the wind strikes
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question