Question
Cập nhật vào
6 Thg 12 2018

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

吧嗒吧嗒 có nghĩa là gì?

鹿鸣泽吧嗒吧嗒嘴:“累。”
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 吧嗒吧嗒 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question